ОШ "Никола Тесла" Винча

ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

За родитеље

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА ОДНОСНО СТАРАТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА

Члан 30.

                                          Родитељ, односно старатељ ученика дужан је да :

               прати понашање, учење и успех свог детета, односно да се редовно информише о томе,

               сарађује са оделењским старешином,

               поштује налоге и предлоге дежурног наставника,

               сарађује са предметним наставником,

               редовно присуствује родитељским састанцима,

               пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада,

               доприноси остваривању планираних задатака школе, побољшању услова живота и рада.

Члан 31.

Школа не може да прикупља финансијска средства од ученика без сагласности његовог родитеља, односно старатеља, осим када се ради о материјалној штети коју је ученик начинио школи.

Члан 32.

Лице које није ученик школе или лице запослено у школи, дужно је да на улазним вратима покаже личну карту, службени позив или другу исправу ради идентификације.

Лица из става 1. овог члана не смеју се задржавати у ходницима и другим просторијама школе нити ометати рад, већ се упућују од стране дежурног професора у просторију за пријем трећих лица или у канцеларију.

Лице које није запослено у школи може бити упућено код директора школе, помоћника директора школе или секретара и педагога школе само уколико има заказано или уколико се директор, помоћник директора, секретар школе или педагог сагласе о пријему истог.

Директора, помоћника директора, секретара школе и педагога о наиласку лица из предтходног става обавештава дежурни професор, дежурни ученик, дежурна спремачица или лице из обезбеђења.

Бројач посета

1196735

Учење на даљину

ucenje na daljinu

За осмаке

za osmake

rasporednastave 1

gClassroom1

Јавне набавке

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31