ОШ "Никола Тесла" Винча

ОШ "Никола Тесла" Винча ♥ Поштовани родитељи, Секретаријат школе биће отворен за рад са странкама понедељком од 8 - 10 часова.

слика за упитник

За осмаке

za osmake

rasporednastave 1

rts nastava

gClassroom1

Распоред контролних вежби и писмених задатака

 

 

План контролних вежби за први разред у другом полугодишту школске 2018/19.

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

РЕДНИ   БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

ПЛАН

РЕДНИ БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

ДНЕВНИК

РЕДНИ

БРОЈ

ЧАСА

 

САДРЖАЈ

 

 

 

СРПСКИ   ЈЕЗИК

22. 23. 105. . Писање (преписивање, диктат, самостално писање)  
30. 31. 142. . Приче из Читанке
34. 35. 161. Песме из Читанке
35. 36. 166. Драмски текстови из Читанке

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

23. 24. 107. Сабирање и одузимање до 10. Одређивање непознатог сабирка, умањиоца и умањеника
25. 26. 115. . Бројеви од 11 до 20. Десетице и јединице. Упоређивање бројева до 20
29. 30. 136. Сабирање и одузимање до 20
31. 32. 145. Линије
33. 34. 155. Упоређивање, сабирање и одузимање десетица
34. 35. 162. . Бројеви до 100. Упоређивање бројева до 100
36. 37. 170. . Сабирање и одузимање бројева до 100
37. 38. 179. Годишња провера знања

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

25. 26. 49. Жива природа
30. 31. 59. Нежива природа
33. 34. 64.

Значај неживе природе за живу природу. Заштита природе

37. 38. 71. Човек ради и ствара провера

План контролних вежби за други разред у другом полугодишту школске 2018/19.   

 

 

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТ

РЕДНИ БРОЈ РАДНЕ НЕДЕЉЕ

ПЛАН

РЕДНИ БРОЈ РАДНЕ НЕДЕЉЕ

ДНЕВНИК

РЕДНИ

БРОЈ

ЧАСА

САДРЖАЈ

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

23. 24. 105. Пишемо писаним словима латинице
24. 25. 108. Именице и глаголи – контролна вежба
25. 26. 113. Диктат за примену правописних правила
28. 27. 131. Субјекат и предикат
29. 30. 136. Пишемо писаним словима латинице
38. 39. 178. Годишња провера знања

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

25. 26. 112. Множење
27. 28. 125. Множење. Задаци са две рачунске радње – т.задаци
32. 33. 153. Дељење
35. 36. 169. Једначине с множењем и дељењем
36. 37. 174. Дељење
37. 38. 179 Мере за време Годишња провера знања

 

 

СВЕТ ОКО НАС

24. 25. 44. Сналажење у времену
29. 30. 56. Жива природа
34. 35. 66. Нежива природа
36. 37. 71. Завршни тест

 

 

План контролних вежби за трећи разред у другом полугодишту школске 2018/19.   

 

 

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТ

РЕДНИ БРОЈ РАДНЕ НЕДЕЉЕ

ПЛАН

РЕДНИ БРОЈ РАДНЕ НЕДЕЉЕ

ДНЕВНИК

РЕДНИ

БРОЈ

 ЧАСА

САДРЖАЈ

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

23. 24. 105. Пишемо писаним словима латинице
24. 25. 108. Именице и глаголи – контролна вежба
25. 26. 113. Диктат за примену правописних правила
28. 27. 131. Субјекат и предикат
29. 30. 136. Пишемо писаним словима латинице
38. 39. 178. Годишња провера знања

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

25. 26. 112. Множење
27. 28. 125. Множење. Задаци са две рачунске радње – т.задаци
32. 33. 153. Дељење
35. 36. 169. Једначине с множењем и дељењем
36. 37. 174. Дељење
37. 38. 179 Мере за време Годишња провера знања

 

 

СВЕТ ОКО НАС

24. 25. 44. Сналажење у времену
29. 30. 56. Жива природа
34. 35. 66. Нежива природа
36. 37. 71. Завршни тест

 

 

План контролних вежби за четврти разред у другом полугодишту школске 2018/19.   

 

НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

РЕДНИ  БРОЈ РАДНЕ НЕДЕЉЕ

ПЛАН

РЕДНИ  БРОЈ РАДНЕ НЕДЕЉЕ

ДНЕВНИК

РЕДНИ

БРОЈ

ЧАСА

САДРЖАЈ
СРПСКИ  ЈЕЗИК 26. 27. 120. Реченица – служба речи
27. 28. 125. Трећи писмени задатак
32. 33. 150. Четврти писмени задатак
37. 38. 177. Годишња провера знања из граматике и правописа
МАТЕМАТИКА 26. 27. 117. Површина квадра и коцке
28. 29. 128. Трећи писмени задатак
31. 32. 146. Изрази; једначине и неједначине са множењем и дељењем
33. 34. 154. Разломци
34. 35. 160. Четврти писмени задатак
36. 37. 174. Годишња провера знања

ПРИРОДА И

ДРУШТВО

28. 29. 52. Жива природа
32. 33. 61. Сировине; енергија; рад
36. 37. 70. Материјали и кретање

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

План контролних вежби за први разред у првом полугодишту школске 2018/19.

 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК

2. 10. Испитивање познатих слова
12. 59. Усвојеност вештине писања штампаним словима ћирилице
13. 63. Питања којима се проверава разумевање прочитаног
19. 95. Усвојеност вештине писања писаним словима ћирилице
20. 100. Поугодишња провера знања

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

3. 13. Положај предмета и бића
5. 22. Величина предмета и бића
6. 26. Геометријска тела
7. 32. Геометријске фигуре
9. 42. Скуп
11. 55.

Бројеви до 5

Упоређивање бројева до 5

Редни бројеви.

14. 67. Сабирање и одузимање до 5 Упоређивање бројева до 5
18. 88.

Бројеви до 10

Сабирање и одузимање бројева до 10

Парни и непарни бројеви

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

9. 18.

Ја и други

Породични дом и школа

14. 28. Здравље и безбедност
18. 36. Сналажење у простору и времену

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ ЗА 2. РАЗРЕД

1.ПОЛУГОДИШТЕ школске 2018/2019.

Наставни предмет Редни број радне недеље Садржај

Српски језик

3. Глас ,слово,реч,реченица
10. Контролни диктат Провера тачности запамћивања и усвојености правописних правила
12. Пишемо штампана слова латинице
13. Реченице према значењу и облику
16. Именице
17. Пишемо латиницом-диктат

Математика

2. Сабирање и одузимање до 100
3. Геометрија
6. Сабирање и одузимање
11. Једначине – својства сабирања и одузимања
15. Линије. Јединице мере за дужину. Мерење дужи
16. Права, полуправа, дуж. Цртање квадрата и правоугаоника

Свет око нас

5. Моја околина
9. Живот у насељу
16. Материјали
20. Кретање

РАСПОРЕД    ПИСМЕНИХ  ВЕЖБИ   ЗА   3. РАЗРЕД за прво полугодиште школске 2018/19. 

НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА

 

САДРЖАЈ

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК

2. 7. Иницијални тест
3. 13.

Писање разгледнице,честитке,

позивнице -  правописни диктат

5. 21. Прва провера знања
6. 29. Друга провера знања
8. 37. Трећа провера знања
9. 44. Четврта провера знања
14. 66. Пета провера знања
15. 71. Први писмени задатак
19. 85. Шеста провера знања
   
   

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

1. 5. Иницијални тест
5. 22. Природни бројеви до 1000
7. 31. Мерење и мере
10. 46. Сабирање троцифреног и једноцифреног броја
12. 58. Сабирање и одузимање троцифреног и двоцифреног броја
14. 68. Сабирање и одузимање троцифрених бројева
19. 86. Цртање круга и кружнице
21. 94. Дељење и множење
   

 

ПРИРОДА И

 

ДРУШТВО

3. 5. Иницијални тест
9. 17. Проверавамо научено о завичају
13. 25. Проверавамо научено о нашем наслеђу
17. 33. Проверавамо научено о води,другим течностима и растварању материјала

Распоред контролних вежби и писмених задатака за 4. разред за прво полугодиште школске 2018/19. 

НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА

 

САДРЖАЈ

 

 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК

1. 4. Иницијални тест
5. 22. Контролна вежба:врсте именица, род и број именица
10. 47. Контролна вежба: придеви
18. 82. Контролна вежба: врсте речи (именице, глаголи, придеви, бројеви, заменице)

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

1. 6. Иницијални тест
4. 20. Бројеви до милион. Читање, писање и упоређивање
6. 28. Бројеви већи од милион. Читање, писање и упоређивање. Месна вредност. Класе
13. 60. Јединице мере за површину. Израчунавање површине правоугаоника и квадрата
16. 76. Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

1. 2. Иницијални тест
10. 19. Проверавамо научено о нашој домовини
14. 28. Научили смо о настанку и развоју српске државе и владавини Турака
19. 37. Проверавамо научено о  прошлости Србије

 

НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

 

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

 

РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА

 

САДРЖАЈ

 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК

8. 38. Први школски писмени задатак
15. 70. Други школски писмени задатак

 

МАТЕМАТИКА

10. 47. Први школски писмени задатак
19. 89. Други школски писмени задатак

Бројач посета

1174986

Главни мени

Јавне набавке

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31