ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

1492513

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Распоред израде писмених задатака у другом полугодишту 2021/22. године

 

Распоред израде писмених задатака у другом полугодишту 2021/22.године:

V-VIII разред

Предмет Разред Радна недеља
Српски језик V- VIII 25. 33.
Математика V- VII 26. 37.
VIII 26. 35.
Енглески језик V- VIII 34. /
Француски језик V- VIII 30. /

Распоред израде писмених вежби и контролних задатака у другом полугодишту 2021/22.године:

V-VIII разред

Предмет Разред Радна недеља
Српски језик V- VIII /
Математика V- VIII 23. 30.
Енглески језик V- VIII 28. /
Француски језик V- VIII 24. /


Предмет Разред Радна недеља
Географија V 27. 34. /
VI 27. 36. /
VII 27. 34. /
VIII 27. 34. /
Историја V 29. 36. /
VI 29. 36. /
VII 29. 36. /
VIII 29. 36. /
Биологија V 26. 33. /
VI 26. 33. /
VII 25. 33. /
VIII 25. 33. /
Физика VI 27. 34. 37.
VII 27. 35. 37.
VIII 28. 32. 36.
Хемија VII 23. / /
VIII 24. / /

                                             

                  

РАСПОРЕД    ПИСМЕНИХ  ВЕЖБИ   ЗА   1. РАЗРЕД


НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ


РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА


САДРЖАЈ
СРПСКИ ЈЕЗИК 32. 145. Читање и писање научених писаних слова
35. 157. Разумевање прочитаног
38. 177. Употреба великог слова

МАТЕМАТИКА
23. 102. Одређивање непознатог броја
26. 115. Бројеви друге десетице, парни и непарни бројеви
29. 132. Сабирање и одузимање 
32. 142. Сабирање и одузимање десетица, упоређивање бројева прве стотине 
36. 167. Сабирање и одузимање бројева до 100 
37. 173. Новац и мерење дужине 
38. 178. Годишња провера знања 
СВЕТ ОКО НАС 20. 35. Сналажење у времену, систематизација
24. 42. Човек и материјали, систематизација
28. 51. Нежива природа, систематизација
36. 66. Човек део природе, систематизација

РАСПОРЕД    ПИСМЕНИХ  ВЕЖБИ   ЗА   2. РАЗРЕД


НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ


РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА


САДРЖАЈ

СРПСКИ

ЈЕЗИК

2.  5.  Иницијални текст
11. 50. Реченице према значењу и облику
16. 72. Именице
25. 117. Именице, придеви и бројеви
27. 123. Пишемо писаним словима латинице
29. 134. Глаголи. Прошло, садашње и будуће време
30. 137. Диктат за примену правописних правила
38. 173. Годишњи тест
МАТЕМАТИКА 2. 6. Иницијални тест
4. 18. Сабирање и одузимање
7. 30. Својства сабирања и одузимања
10. 45. Римске цифре. Писање бројева римским цифрама
13. 61. Геометрија - линије
17. 80. Множење бр. 0,1,2,3,4,5 и 10. Замена места чинилаца
24. 109. Редослед рачунских операција
29. 134. Дељење
33. 150. Одређивање непознатог броја
34. 157. Редослед рачунских радњи. Разломци
35.  163. Геометрија цртање
37.  169. Мере за време
38.  178. Годишња провера знања
СВЕТ ОКО НАС 7. 12. Други и ја
16. 28. Култура живљења
25. 45. Кретање и орјентација у времену
36. 65. Разноврсност природе
39. 71. Човек ствара

РАСПОРЕД    ПИСМЕНИХ  ПРОВЕРА   ЗА   3. РАЗРЕД


НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ


РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА


САДРЖАЈ

СРПСКИ  ЈЕЗИК
21. 95. Глаголи
24.
108.

Употреба великог слова
30. 135. Врсте речи
36. 165. Правописна правила
37. 172. Научили смо из граматике
38. 175. Научили смо из књижевности
МАТЕМАТИКА 20. 87. Праве и углови
    23. 102. Сабирање и одузимање до 1000
25. 113. Једначине и неједначине
28. 128.

Множење и дељење једноцифреним

бројем

31. 141.

Једначине и редослед рачунских

операција

35. 160. Правоугаоник,квадрат,троугао
37. 172. Мерење и мере
38. 178. Разломци

ПРИРОДА И ДРУШТВО
24.
43.
Вода,ваздух,материјали
29. 54. Кретање,светлост и звук
          38. 71. Животне заједнице

РАСПОРЕД    ПИСМЕНИХ  ВЕЖБИ   ЗА   4. РАЗРЕД


НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ


РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА


САДРЖАЈ

СРПСКИ  ЈЕЗИК
19. 85. Полугодишња провера знања
26. 115. Речи и реченице
29. 131. Други писмени задатак
33. 148. Провера знања из граматике, језика и правописа
37. 169. Управни и неуправни говор
38. 176. Годишња провера знања
     
     
     
     
     
МАТЕМАТИКА 23. 101. Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем у скупу N0
28. 125. Трећи писмени задатак
30. 138. Квадар и коцка
34. 155. Запремина квадра и коцке
37. 173. Четврти писмени задатак
     
     
     
     

ПРИРОДА И ДРУШТВО
20. 37. Природна богатства и делатности у Републици Србији
25. 46. Човек – природно и друштвено биће
30. 55. Материјали
36. 65. Од најраније прошлости Срба до ослобађања Србије од Турске власти 
38. 72. Први и Други светски рат и распад југословенске државе 

Директор школе

Драгољуб Гачић