ОШ "Никола Тесла" Винча

ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

Стручна већа

РУКОВОДИОЦИ У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА

Педагошки колегијум

Драгољуб Гачић

Милоје Апостоловић

Марија Марковић

Снежана Ракић

Виола Ћук

Мирјана Стаменковић

Љиљана Јовић

Биљана Милев

Мaрина Попађиноски

Маријана Милевновић

Ненад Бјелобаба

Јелена Вишњић

Дивна Баштовановић

Слободан Животић

Стручно веће за области предмета разредне наставе Биљана Милев
Стручно веће за области предмета првог разреда Татјана Павловић
Стручно веће за области предмета другог разреда Виолета Сандуловић
Стручно веће за области предмета трећег разреда Љиљана Живановић
Стручно веће за области предмета четвртог разреда Милица Матичић

 План рада Стручног већа млађих разреда за школску 2019/20. годину

Руководилац Стручног већа млађих разреда:

Биљана Милев – одељењски старешина 3/2

 

 План рада стручног већа за разредну наставу за школску 2019/20. годину

Руководилац стручног већа за разредну наставу:

Биљана Милев – одељењски старешина 3/2 разреда

 

Име ,презиме, разред и одељење

Име ,презиме, разред и одељење

1.разред

3.разред

Снежана Калађурђевић1/1 Љиљана Живановић 3/1          
Љиљана Мисирлић 1/2 Биљана Милев 3/2        
Татјана Павловић 1/3 Драгана Станковић 3/3  
Лидија Сојкић 1/4 Маја Димић 3/4                                              
Ивана Брашњић 1/5 Данијела Миљковић 3/5
Бојана Лековић 1/6 Драгана Радмановић 3/6
Марија Зјајић 1/7 Славица Младеновић Ивановић 3/7
Ђорђе Јеремић 1/8 Весна Арсић 3/8                    
Валентина Шербић 1/9       Мира Илић 3/9                  
Мелита Петковић 1/10   Јасмина Васковић 3/10              
Весна Путниковић /11                 Мица Баштовановић 3/11                    
  Дражена Вјештица 3/12

2.разред

4.разред

Светлана Крстић 2/1 Дубравка Плавшић 4/1
Вера Танасијевић 2/2 Милица Матићић 4/2
Татјана Максимовић 2/3                                                   Весна Будимир 4/3
Сања Златановић 2/4   Гордана Томић 4/4                          
Иван Топаловић 2/5   Слађана Ивановић 4/5
Татјана Павловић 2/6       Весна Писаревић 4/6
Ана Теофиловић 2/7 Весна Ивић 4/7
Драган Вукомановић 2/8     ВеснаЂорђевић 4/8
Јасмина Пантић 2/9         Тања Брадић 4/9
Виолета Сандуловић   2/10   Гордана Тошић 4/10
Анђела Топаловић 2/11                                                 Миљана Симић 4/11

 

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 1-4. РАЗРЕДА

Месец

             Садржај рада

Извршиоци
Септембар

-Снабдевеност ученика уџбеницима, приру-чницима и прибором

-Избор помоћне литературе и контролних вежби, избор дечје штампе.

-Израда плана контролних вежби

-Израда плана посета, излета и наставе у природи

-Договор о побољшању начина сарадње поро-дице и школе

-Договор о учешћу у активностима из Акци-оног плана за борбу против насиља

-Упознавање Одељенског већа са ученицима којима је потребна додатна помоћ

-Биљана Милев
Новембар

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода

-Реализација наставног плана и програма

-Мере за побољшање успеха

-Напредовање ученика којима је потребна додатна помоћ

-Обухваћеност ученика друштвеним и слободним активностима

-Биљана Милев
Јануар

-Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта.

-Анализа реализације образовно васпитног рада на крају првог полугодишта

-Мере за побољшање успеха

-Такмичења

-Биљана Милев.
Април

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају III класификационог периода

-Анализа реализације образовно васпитног рада на крају III класификационог периода

-Мере и задаци којима се може утицати на побољшање успеха и дисциплине ученика

-Биљана Милев.
Јун

-Анализа успеха и дисциплине на крају школске године

-Анализа реализације образовно-васпитног рада на крају школске 2018/2019.год.

-Планирање рада Одељенког већа за наредну школску годину

-Избор руководиоца за наредну школску годину

-Предлог за похвале и награде

-Анализа рада већа у протеклој школској години

-Анализа напредовања ученика који раде по прилагођеном програму

-Биљана Милев.

 

 ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ

 

1 4. РАЗРЕДА

 

Оде-љење

Одељенски

старешина

Организа-

циона

јединица

Оде-љење

Одељенски          

старешина

Организа-циона јединица
I-2 Љиљана Мисирлић МШ Винча I-1 Снежана Калађурђевић МШ Вин.
I-4 Лидија Сојкић МШ Винча I-3 Тања Јовановић МШ Вин.
I-6 Бојана Лековић МШ Винча I-5 Ивана Брашњић МШ Вин.
II-1 Светлана Крстић МШ Винча II-2 Вера Танасијевић МШ Вин.
II-3 Тања Максимовић МШ Винча II-4 Сања Златановић МШ Вин.
II-5 Иван Топаловић МШ Винча II-6 Тања Павловић МШ Вин.
III-2 Биљана Милев МШ Винча III-1 Љиљана Живановић МШ Вин.
III-4 Маја Димић МШ Винча III-3 Драгана Станковић МШ Вин.
III-6 Драгана Радмановић МШ Винча III-5 Данијела Миљковић МШ Вин.
III-12 Дражена Вјештица МШ Вин.
IV-1 Дубравка Плавшић МШ Винча IV-2 Милица Матичић МШ Вин.
IV-3 Весна Будимир МШ Винча IV-4 Гордана Томић МШ Вин.
IV-5 Слађана Ивановић МШ Винча IV-6 Весна Писаревић МШ Вин.
I-7 Марија Зјајић ИО Лешт. I-9 Валентина Шербић ИО Болеч
I-8 Ђорђе Јеремић ИО Лешт. I-10 Мелита Петковић ИО Болеч
II-7 Ана Теофиловић ИО Лешт. II-9 Виолета Сандуловић ИО Болеч
II-8 Драган Вукомановић ИО Лешт. II-10 Јасмина Пантић ИО Болеч
III-7 Славица Ивановић ИО Лешт. III-9 Мира Илић ИО Болеч
III-8 Весна Арсић ИО Лешт. III-10 Јасмина Васковић ИО Болеч
IV-7 Весна Ивић ИО Лешт. IV-9 Тања Брадић ИО Болеч
IV-8 Весна Ђорђевић ИО Лешт. IV-10 Гордана Тошић ИО Болеч
I-11 Весна Путниковић   ИО Рит. II -11 Стефан Степановић ИО Рит.
III-11 Мица Баштовановић ИО Рит. IV-11 Миљана Симић   ИО Рит.

                                

У три групе продуженог боравка ради троје учитеља: Снежана Поповић, Младен Тадијановић и Мира Мишић

5 – 8. РАЗРЕДА

Одељење

ОДЕЉЕНСКИ

СТАРЕШИНА

Одељење

ОДЕЉЕНСКИ

СТАРЕШИНА

V-2 Вера Шалипур V-1 Татјана Арсић
V -4 Зорица Јанковић V-3 Зорица Радивојевић
V- 6 Љиљана Николић V-5 Тања Николић
V-8 Марина Попађиноски V-7 Александра Милосављевић
V-10 Стана Јанковић V-9 Александра Борисов
VI-1 Данијела Миликић VI-2 Далиборка Турајлић
VI-3 Славица Младеновић VI-4 Богдан Јукић
VI-5 Љиљана Стаменковић VI-6 Зорица Брцан
VI-7 Дејан Јабучанин VI-8 Власта Стаменковић
VI-9 Бојана Мишковић VI-10 Светлана Јакшић
VII-2 Дражена Трајковић VII-1 Катарина Ђокић
VII-4 Слободанка Чокеша VII-3 Сузана Момић
VII-6 Татјана Војиновић VII-5 Драгана Мегла
VII-8 Весна Слијепчевић VII-7 Биљана Ковић Ђурђевић
VII-10 Наташа Миодраговић VII-9 Силвана Христов
VIII-1 Милена Светозаревић VIII-2 Ружица Миљковић
VIII-3 Слободан Животић VIII-4 Биљана Бранковић
VIII-5 Дивна Баштовановић VIII-6 Ивана Живанчевић
VIII-7 Наташа Ђаниш VIII-8 Ивана Јанковић
VIII-9 Вера Трендафилоски VIII-10 Љубица Крстић
РИТОПЕК
V-11 Наташа Милошевић
VI-11 Милица Живановић
VII-11 Михаило Миловановић
VIII -11 Милица Кљештан

Бројач посета

1208701

Учење на даљину

ucenje na daljinu

За осмаке

za osmake

rasporednastave 1

gClassroom1

Јавне набавке

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31