ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

1405411

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2022/23.

Списак уџбеника и приручника

   

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2022/23.

Назив издавача Назив уџбеника -писмо Име-имена аутора Број и датум решења мини-стра
Предмет: српски језик
„НОВИ ЛОГОС“ Буквар за први разред основне школе; ћирилица Душка Милић, Татјана Митић

650-02-00177/

2018-07 од 27. 4. 2018.

„НОВИ ЛОГОС“ Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе; ћирилица Душка Милић, Татјана Митић 650-02-00177/2018-07 од 27. 4. 2018.
„НОВИ ЛОГОС“ Читанка за први разред основне школе; ћирилца Наташа Станковић Шошо,Маја Костић 650-02-00177/2018-07 од 27. 4. 2018.
Предмет: математика
„НОВИ ЛОГОС“ Математика1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе; ћирилца Ива Иванчевић Илић,Сенка Та-хировић 650-02-00101/2018-07 од 27. 4.
Предмет: Свет око нас
„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО“ СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска); ћирилица

Марија Вујо-вић,Драгана Златић

650-02-00186/2018-07 од 23. 4. 2018.
Предмет: музичка култура
„ЕДУКА“ Музичка сликовница, музичка култура за први разред основне школе; ћирилица

Мирјана Смре-карСтанковић,

Соња Цветковић

650-02-00085/2018-07 од 25. 4. 2018.
Предмет: енглески језик
„ТHE ENGLISH BOOK“

HAPPY HOUSE,

Eнглески језик за први разред осно-вне школе; уџбеник са електорнском допуном

Стела Мејдме-нт,Лорена Робе-ртс 650-02-00044/2018-07 од 27. 4. 2018.

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2022/23.

Назив издавача Назив уџбеника Име-имена аутора Број и датум ре-шења министра
Предмет: српски језик
„НОВИ ЛОГОС“ Уз речи растемо – Читанка за српски језик за други разред основне школе

Наташа Станко-вић Шошо,

Маја Костић

650-02-00150/2019-07 од 21. 5. 2019.
„НОВИ ЛОГОС“ Дар речи – Граматика за српски језик за други разред основне     школе Јелена Срдић 650-02-00150/2019-07 од 21. 5. 2019.
„НОВИ ЛОГОС“ Латиница –уџбеник за други разред основне школе

Душка Милић,

Татјана Митић

650-02-00150/2019-07 од 21. 5. 2019.
„НОВИ ЛОГОС“ Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред основне школе Јелена Срдић,На-таша Станковић Шошо 650-02-00150/2019-07 од 21. 5. 2019.
Предмет: математика
„НОВИ ЛОГОС“ Математика 2, уџбеник за други разред основне школе из четири дела; ћирилица Ива Иванчевић Илић,Сенка Тахировић 650-02-00154/2019-07 од 21. 5. 2019.
Предмет: свет око нас
„ВУЛКАН“

Свет око нас 2,

уџбеник за други разред основне школе; ћирилица

Драгана Златић,

Марија Вујовић

650-02-00166/2019-07 од 21. 5. 2019.
„ВУЛКАН“

Свет око нас 2,

Радна свеска за други разред основне школе; ћирилица (уџбенички комплет)

Драгана Зла-тић,Марија Ву-јовић 650-02-00166/2019-07 од 21. 5. 2019.
Предмет: музи-чка култура
„НОВИ ЛОГОС“

Музичка култура 2,

уџбеник за други разред основне школе; ћирилица

Драгана Миха-јловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00151/2019-07 од 14. 5. 2019.
Предмет: лик. култура
„НОВИ ЛОГОС“

Ликовна култура 2,

уџбеник за други разред основне школе; ћирилица

Милутин Ми-ћић,Гордана Мићић 650-02-00134/2019-07 од 27. 3. 2019.
Предмет: енглески језик
„ТHE ENGLISH BOOK“

Happy Hous 2,

енглески језик за други разред основне школе

Stella Maidment

Lorena Roberts

650-02-00014/2019-07

од 4.4.2019.

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2022/23.

 1. Српски језик Вулкан Издаваштво Маја Димитријевић Читанка 3, Српски језик за трећи разред основне школе
 2. Српски језик Вулкан Издаваштво Вишња Мићић, Владимир Вукомановић Растегорац Граматика 3, Српски језик за трећи разред
 3. Српски језик Вулкан Издаваштво Маја Димитријевић, Вишња Мићић, Владимир Вукомановић Растегорац Радна свеска уз Читанку и Граматику за трећи разред основне школе
 4. Математика Вулкан Издавштво Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић Математика 3, радна свеска за трећи разред основне школе
 5. Математика Вулкан Издаваштво Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић Математика 3, радна свеска за трећи разред основне школе
6. Природа и друштво Вулкан Издаваштво Вера Бојовић, Драгица Тривић, Виолета Богдановић, Љиљана Инђић Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први и други део)
7 Музичка култура Вулкан Издаваштво Маја Обрадовић Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе
 8. Ликовна култура Вулкан Издаваштво Милена Стојановић Стошић, Душан Стошић Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе
9.  Енглески језик Нови Логос Naomi Simmons Family and friends 3
 10. Eнглески језик Нови Логос Naomi Simmons

Family and friends

3, radna sveska

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2022/23.

 1. Српски језик Вулкан Издаваштво Маја Димитријевић Читанка 4, Српски језик за четврти разред основне школе Број и датум решења мини-стра: 650-02-00225/2020-07 од 9. 1. 2020.
 2. Српски језик Вулкан Издаваштво Маја Димитри-јевић Радна свеска 4, уз Читанку за четврти разред основне школе
 3. Српски језик Вулкан Издаваштво Вишња Мићић, Владимир Вуко-мановић Растего-рац Граматика 4, Српски језик за четврти разред основне школе
 4. Српски језик Вулкан Издаваштво Вишња Мићић, Владимир Вуко-мановић Растего-рац Радна свеска уз Граматику за четврти разред основне школе
 5. Матемтика Вулкан Издаваштво Нела Малиновић Јовановић Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе Број и датум решења мини-стра: 650-02-00248/2020-07 од 17. 12. 2020.
6. Математика Вулкан Издавштво Нела Малиновић Јовановић Математика 4, радна свеска за четврти разред
7 Природа и друштво Вулкан Издаваштво Вера Бојовић, Драгица Тривић, Виолета Богда-новић, Винко Ковачевић Природа и дру-штво 4, уџбе-ник за четврти разред основне школе Број и датум решења мини-стра: 650-02-00321/2020-07 од 19. 1. 2021.
 8. Ликовна култура Вулкан Издаваштво Данка Деспо-товић Андрић Ликовна култу-ра 4, уџбеник за четврти разред основне школе Број и датум решења мини-стра: 650-02-00111/2020-07 од 10. 9. 2020.
9.  Музичка култура Вулкан Издаваштво Маја Обрадовић Музичка култу-ра 4, уџбеник за четврти разред основне школе Број и датум решења мини-стра: 650-02-00154/2020-07 од 4. 9. 2020.
 10. Енглески језик Pearson Akronolo Kate Wakeman Dicover English 1 Број и датум решења министра: 650-02-00120/2020-07 од 26. 10. 2020.