ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

1355724

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Јавне набавке

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ ЗА 1.РАЗРЕД

1.ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ

НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА

САДРЖАЈ

СРПСКИ  ЈЕЗИК

2. 13. Пишемо и читамо (РС– штампана слова, стр. 17)
5. 28. Пишемо штампаним словима
9. 42.

Читамо и пишемо научена слова

(Радна свеска уз Буквар – штампана слова, стр. 30 и 31)

10. 57. Пишемо штампаним словима – диктат (Радна свеска уз Буквар – штампана слова, стр. 67
15. 70.
18. 82.

МАТЕМАТИКА

3. 10. Предмети у простору и односи међу њима
7. 30. Квалификација предмета према својствима
9. 40. Скупови и бројања
12. 54. Бројеви 1,2,3,4,5.
16. 70. Знакови <,>,+,-,=, бројеви 1,2,3.....7
18. 82. Предходник и следбеник,писање и читање бројева од 0 до 10,једноцифрени бројеви
20. 90. Десетице и јединице,бројевна права,редни бројеви
22. 101. Збир и својства сабитања;одузимање,умањеник,умањилац и разлика

СВЕТ ОКО НАС

6. 10. Други и ја
14. 26. Научили смо о живим бићима

   

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ ЗА 2.РАЗРЕД

1.ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

РЕДНИ БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ БРОЈ

ЧАСА

САДРЖАЈ
СРПСКИ   ЈЕЗИК             2. Иницијални тест
            4. Глас,слово,реч,реченица
           11. Реченице према значењу и облику
           13. Именице
          16. Пишемо штампана слова латинице
           22. Пишемо латиницом-диктат
МАТЕМАТИКА 2. Иницијални тест
3. Сабирање и одузимање бројева до 100 – без прелаза
4. Геометрија
7.

Сабирање и одузимање бројева до

100 – са прелазом

12. Једначине – својства сабирања и одузимања
15. Линије. Јединице мере за дужину. Мерење дужи
16. Права., полуправа, дуж. Цртање квадрата и правоугаоника
СВЕТ ОКО НАС 2. Иницијални тест
             8. Живот у насељу
             17. Материјали

   

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ ЗА 3.РАЗРЕД

1.ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ

НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА

САДРЖАЈ

СРПСКИ  ЈЕЗИК

2. 7. Иницијални тест
4. 13.

Писање разгледнице,честитке,

позивнице

5. 21. Прва провера знања
7. 29. Друга провера знања
8. 37. Трећа провера знања
10. 44. Четврта провера знања
14. 66. Пета провера знања
15. 71. Први писмени задатак
18. 86. Шеста провера знања

МАТЕМАТИКА

2. 5. Иницијални тест
5. 22. Природни бројеви до 1000
7. 31. Мерење и мере
10. 43. Сабирање троцифреног и једноцифреног броја
13. 58. Сабирање и одузимање троцифреног и двоцифреног броја
15. 68. Сабирање и одузимање троцифрених бројева
18. 85. Цртање круга и кружнице
20. 94. Дељење и множење

ПРИРОДА И

ДРУШТВО

4. 5. Иницијални тест
10. 17. Проверавамо научено о завичају
14. 25. Проверавамо научено о нашем наслеђу
18. 33. Проверавамо научено о води,другим течностима и растварању материјала

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ ЗА 4.РАЗРЕД

1.ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ

НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА

САДРЖАЈ

СРПСКИ  ЈЕЗИК

2. 4. Иницијални тест
6. 22. Контролна вежба:врсте именица, род и број именица
11. 47. Контролна вежба: придеви
18. 82. Контролна вежба: врсте речи (именице, глаголи, придеви, бројеви, заменице)

МАТЕМАТИКА

2. 6. Иницијални тест
5. 20. Бројеви до милион. Читање, писање и упоређивање
7. 28. Бројеви већи од милион. Читање, писање и упоређивање. Месна вредност. Класе
14. 60. Јединице мере за површину. Израчунавање површине правоугаоника и квадрата
17. 76. Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем

ПРИРОДА И ДРУШТВО

2. 2. Иницијални тест
11. 19. Проверавамо научено о нашој домовини
15. 28. Научили смо о настанку и развоју српске државе и владавини Турака
20. 37. Проверавамо научено о  прошлости Србије

   

     

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ ЗА 4.РАЗРЕД

1.ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ

НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА

САДРЖАЈ

СРПСКИ  ЈЕЗИК

9. 38. Први школски писмени задатак
16. 70. Други школски писмени задатак

МАТЕМАТИКА

11. 47. Први школски писмени задатак
20. 89. Други школски писмени задатак

                                                                            

Распоред израде писмених задатака у првом полугодишту 2017/18.године:

V-VIII разред

Предмет Радна недеља
Српски језик 7.нед. 16. нед.
Математика 10. нед. 20. нед.
Енглески језик 12. нед.
Француски језик 13. нед.*

*Писмени задатак имају ученици VI, VII и VIII разреда.

Распоред израде писмених вежби и контролних задатака у првом полугодишту 2017/18.године:

 V-VIII разред

Предмет Радна недеља
Српски језик 4. нед. 9. нед.
Математика 5. нед. 15. нед.
Енглески језик 6. нед. 16. нед.
Француски језик 8. нед.

Предмет Разред Радна недеља
Географија V 7.нед. 15.нед.
VI 5.нед. 12.нед.
VII 10.нед. 18.нед.
VIII 9.нед. 18.нед.
Историја V 9.нед.
VI 8.нед 17.нед.
VII 8.нед 17.нед.
VIII 8.нед 17.нед.
Биологија V 8.нед. 18.нед.
VI 9.нед. 19.нед.
VII 6.нед. 19.нед.
VIII 6.нед. 19.нед.
Физика VI 7.нед. 17.нед.
VII 13.нед. 20.нед.
VIII 5.нед. 18.нед.
Хемија VII 9.нед. 15.нед.
VIII 7.нед. 11.нед. 14.нед.

                                                Директор школе

                                                                                        Драгољуб Гачић