ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

1639576

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА   ЗА   1. РАЗРЕД

1. ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2023/2024.ГОДИНЕ

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

РЕДНИ БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ БРОЈ

ЧАСА

 

САДРЖАЈ

СРПСКИ ЈЕЗИК

7. 28. Пишемо наученим штампаним словима
9. 41. Пишемо наученим штампаним словима
13. 55. Пишемо наученим штампаним словима
16. 71. Пишемо наученим писаним словима
18. 82. Пишемо наученим писаним словима
МАТЕМАТИКА 3. 11. Предмети у простору и односи међу њима
5. 20. Линија и област
7. 27. Класификација предмета према својствима
9. 37. Скупови и бројање
12. 51. Бројеви 1, 2, 3, 4 и 5
18. 79. Писање и читање бројева од 0 до 10, сабирање и одузимање
СВЕТ ОКО НАС 10. 18. Ја и други
17. 32. Природа око нас – сунце, ваздух, вода, земљиште

               

 

    РАСПОРЕД  ПИСМЕНИХ  ВЕЖБИ  ЗА  ДРУГИ  РАЗРЕД  

                                                    ШКОЛСКЕ  2023/2024.    

НАСТАВНИ  

 ПРЕДМЕТ

РЕДНИ БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ БРОЈ

ЧАСА

                 САДРЖАЈ  
СРПСКИ ЈЕЗИК

2.

9.

Иницијални тест

7. 30.

Употреба великог слова у писању личних имена и презимена, надимака уз лично име, имена животиња; писање тачке, упитника и узвичника

9. 39.

Контролни диктат

12. 50.

Реченице према значењу и облику – провера знања

16. 72.

Именице

19. 85.

Креативне слагалице – игром кроз знање

21.

97.

Читамо и пишемо штампаним словима латинице

26. 118.

Именице, придеви, бројеви

27. 124.

Пишемо писаним словима латинице

29. 135.

Глаголи. Прошло, садашње, будуће време

30. 138.

Диктат за примену правописних правила

31. 143.

Пишемо писаним словима латинице

33. 152.

Пишемо писаним словима латинице – диктат

36. 170.

Годишњи тест

НАСТАВНИ  

 ПРЕДМЕТ

РЕДНИ БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ БРОЈ

ЧАСА

                 САДРЖАЈ  
МАТЕМАТИКА 2. 7. Иницијални тест
5. 18. Сабирање и одузимање
7. 30.

Својства сабирања и  одузимања

9. 40. Одређивање непознатог броја
10. 45.

Римске цифре, Писање бројева римским цифрама

14. 61. Геометрија – линије
18.

80.

Множење бројевима 0,1,2, 3, 4,5 и 10. Замена места чинилаца
22.

98.

Множење
24. 109. Редослед рачунских радњи
29.

134.

Дељење
33.

150.

Одређивање непознатог броја
34.

157.

Редослед рачунских радњи. Разломци
35.

163.

Геометрија – цртање
37.

169.

Мере за време
38.

178.

Годишња провера знања

НАСТАВНИ  

 ПРЕДМЕТ

РЕДНИ БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ БРОЈ

ЧАСА

                   САДРЖАЈ  

СВЕТ ОКО НАС

8. 12.

Друг и ја

16. 28. Да проверимо знање (култуура живљења)
20. 36. Да проверимо знање ( разноврсност природе)
25. 45. Да проверимо знање ( кретање и оријентација у времену и простору)
37.

69.

Да проверимо знање  ( разноврсност природе)

РАСПОРЕД    ПИСМЕНИХ  ПРОВЕРА   ЗА   3. РАЗРЕД

1.ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ

 

НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

 

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

 

РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА

 

САДРЖАЈ

 

 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК

 

 

3. 7. Иницијални тест
6, 27. Именице
12.

55.

Придеви

16. 74. Правописна вежба

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

3. 8. Иницијални тест
7. 30. Бројеви до 1000. Сабирање и одузимање Римске цифре
     
     10.

44.
Сабирање и одузимање
  12. 53. Сабирање и одузимање
15. 71. Множење и дељење двоцифреног броја једноцифреним

17.

78.

Множење и дељење троцифреног

броја једноцифреним

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

3.

2.

Иницијални тест
10. 18. Наш крај
           14. 25. Прошлост. Временске одреднице

РАСПОРЕД    ПИСМЕНИХ  ПРОВЕРА   ЗА  4. РАЗРЕД

  1. ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2023/2024.ГОДИНЕ

 

НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

 

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

 

РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА

 

САДРЖАЈ

 

 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК

 

 

3. 10. Иницијални тест – научили смо у трећем разреду
8.

35.

Научили смо из правописа

         12.

50.

      

Реченични чланови: субјекат и предикат
15. 64. Објекат
16. 72. Прилошке одредбе за место, време и начин
17. 75. Први писмени задатак

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

3.


8.
Иницијални тест

     5.

17.
Скуп природних бројева N и скуп Nо
8. 36. Сабирање и одузимање бројева у скупу N и скупу Nо
10. 47. Први писмени задатак

15.

66.

Други писмени задатак (Множење у скупу N и скупу Nо)

  18. 80. Други писмени задатак

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

3.

3.

Иницијални тест
5. 7. Одреднице Републике Србије
            10.              18. Природне одлике Републике Србије
  14. 25. Друштвене одлике Србије, природни ресурси и њихова употреба

 

 

 

 

ЕМПАТИЈА

 

Ликовни ИОП

 

 

ЕМПАТИЈА - Татјана Илић, наставница ликовног

Ученици: Андрија Барац 8/9, 

Ученик из Лештана

Катарина Грочић 8/9

Софија Пајић 5/8


Винча ликовноЛестане ликовно

ЕМПАТИЈА

 

ликовно винча (2)ликовно винча

Распоред израде писмених задатака у првом полугодишту 2023/24.године:

V-VIII разред

Предмет

Разред

Радна недеља

Српски језик

V- VIII

8.нед.

16.нед.

Математика

V- VIII

9.нед.

15.нед.

Енглески језик

V- VIII

12.нед.

Француски језик *

VI- VIII

13.нед.*

*Писмени задатак раде ученици VI, VII и VIII разреда.

 

Распоред израде писмених вежби и контролних задатака у првом полугодишту 2023/24.године:

V-VIII разред

Предмет

Разред

Радна недеља

Српски језик

V- VIII

17.нед.

/

Математика

V- VIII

5.нед.

13.нед.

Енглески језик

V- VIII

6.нед.

15.нед.

Француски језик

V- VIII

7.нед.

Предмет

Разред

Радна недеља

Географија

V

6.нед.

14. нед.

VI

6.нед

14. нед.

VII

6.нед

14. нед.

VIII

6.нед

14. нед.

Историја

V

8.нед.

14.нед.

VI

8.нед.

14.нед.

VII

8.нед.

14.нед.

VIII

8.нед.

14.нед.

Биологија

V

9.нед.

16.нед.

VI

9.нед.

16.нед.

VII

9.нед.

16.нед.

VIII

9.нед.

16.нед.

Физика

VI

10.нед.

17.нед.

VII

17.нед.

/

VIII

7.нед.

12.нед.

Хемија

VII

10.нед.

/

VIII

10.нед.

17.нед.

                                                                                                                                            Директор школе

                                                                                     Драгољуб Гачић

Преузети овде >>> Савет родитеља

Пословник о раду Савета родитеља

Прва недеља октобра – Обележавање дечије недеље низом акција спортских и културних, сарадња са локалном средином. Смотре дечијег стваралаштва, модна ревија од рециклажних материјала, хуманитарне акције...

26.9.2023.СВЕТСКИ ДАН ЈЕЗИКА(наставници Српског, Енглеског  и Француског језика) Изложба у холу школе

4. 10. 2023.    МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА (наставници биологије и учитељи)                           

                       Изложба посвећена угроженим и ишчезлим врстама Србије.

                       Изложба кућних љубимаца

24. 10. 2023.  ДАН УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА  ( наставници ГВ )

20. 10. 2023.  ДАН ПРОНАЛАЗАЧА

                       Изложба у холу школе поводом  дана школе - Никола Тесла

                       Демонстрација једноставнијих огледа (наставници физике )

31. 10. 2023.  СВЕТСКИ ДАН ШТЕДЊЕ

                       Гостовање банке по избору ученика и наставника

10. 12. 2023.  ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА (разредне старешине, представници Ромске заједнице)                    

11. 12. 2023.  ДАН  UNICEF-А ( учитељи, наставници )

                       Прављење новогодишњих честитки и продајна изложба, друге хуманитарне акције

31. 12. 2023.  ДАН ДЕЧЈЕ РАДОСТИ

12. 1. 2024.  МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ Трибина о некој теми за младе (здравље,исхрана, болести зависности)

14. 2. 2024.  СВЕТИ ТРИФУН И ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ Изложбе, поруке, вече поезије...(Вероучитељи, учитељи, наставници ликовне културе и остали)

21.2. 2024.  МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА Бирамо најлепшу свеску, лепо писање, најлепши стихови..Традиција,  Српски језик,  (учитељи, историчари)...

1.3. 2024.  ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА Трибина,панои,оз..биолози,ППС,гости 

8.3. 2024.  МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА Радионице израде поклона за маме, баке , аранжирање,радионица и трибина, родна равноправност“... (Учитељи, наставници,гости...)

Март 2024.  НЕДЕЉА НАУКЕ У НАШОЈ ШКОЛИ  ( тимски рад )

14.3. 2024.  МЕЂУНАРОДНИ ДАН РЕКА - ликовна колонија на Дунаву. Идемо на реку да је фотографишемо,  

                       Акција Очистимо обалу...

22.3. 2024.  МЕЂУНАРОДНИ ДАН ВОДА Излет на реку, изложба радова, фотографија с река, литерарни конкурс

                        Биолози, географи, чувари природе и свет око нас

2.4. 2024.  МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕЧЈЕ КЊИГЕ Сајам књига у холу школе,

                       Хуманитарна акција-књига за друга, српски језик, библиотекар

7.4. 2024.  СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА Фестивал здравља, Трибина-здрава исхрана ( нутрициониста ), акција кувари с пет   

                       Звездица (здрава ужина..)...(биолози, родитељи, гости)

  8.4. 2024.  СВЕТСКИ ДАН РОМА  Помозимо нашим друговима, Представљање ромске културе...

22.4. 2024.  СВЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ  - Наставници географије и остали

23-29.4.2024. НЕДЕЉА БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ Бициклизам, трибине...наставници ТО и гости, такмичење у вожњи 

                          бицикла, ролера...

3. 5. 2024.  МЕЂУНАРОДНИ ДАН СЛОБОДЕ ШТАМПЕ

8.5. 2024.  СВЕТСКИ ДАН ЦРВЕНОГ КРСТА Такмичење, хуманитарна акција, гости...

9.5. 2024.  ДАН ЕВРОПЕ – Одељенске заједнице као једна држава Европе

15.5. 2024.  МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПОРОДИЦЕ Радионице, изложба фотографија,такмичење међу породицама, квиз, оз

10.5. 2024.  ДАН ТЕЛЕСНЕ АКТИВНОСТИ Посета спортисте, Дан изазова...

21.5. 2024.  СВЕТСКИ ДАН КУЛТУРНИХ РАЗЛИКА Изложба радова,презентација разреда, сваки разред представља једну 

                      културу – цртежи одеће, посластице,музика...

24.5. 2024.  ДАН ПАРКОВА Мини пројекти, макете, излети, уређење школског парка....

25. 5. 2024.  ДАН СПОРТА  Спортски сусрети између ученика и наставника

5. 6. 2024.  СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Очистимо школу, акција у локалној средини...