ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

2284074

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Распоред писаних провера знања у другом полугодишту 2020/21.године.

Распоред израде писмених задатака у другом полугодишту 2020/21. године:

V-VIII разред

Предмет Радна недеља
Календар
Српски језик 24. 32.
Математика 25. 34.
Енглески језик 29. и 30. /
Француски језик 27. и 28. /

Распоред израде писмених вежби и контролних задатака у другом полугодишту 2020/21. године: V-VIII разред

Предмет Разред Радна недеља
Календар
Српски јез. V- VIII 19. и 26. /
Математика V-VIII 20. и 21. /
Енглески јез. V-VIII / /
Француски јез. V-VIII / /
Географија V-VIII 22. и 23. 28. и 29.

Историја V-VIII 23. и 24. 30. и 31.
Биологија V-VIII 21. и 22. 34. и 35.
Физика VI-VIII 18. и 19. 31. и 32.
Хемија VII-VIII 26. и 27. /

                                                                                             Директор школе

                                                                                               Драгољуб Гачић

Месец / Предмет Српски језик Математика Природа и друштво  
Јануар 29.1. - диктат 20.1. – писање и читање бројева до 10; сабирање одузимање бројева до 10 5.недеља – сналажење у времену;  
Фебруар   25.2. Својства сабирања и одузимања, одређивање непознатог броја 4.недеља – човек и материјали;  
Март

23.03. – диктат;

16.03. – бројеви друге десетице; парни и непарни бројеви; 4. недеља–нежива природа;  
Април

06.04. – правописна правила;

27. 04. – читање и писање научених писаних слова

08.04. – сабирање и одузимање бројева до 20;

22.04. – сабирање и одузимање десетица, упоређивање бројева прве стотине,

усмена провера  
Мај

21.05. – разумевање прочитаног;

31.05. – писмено изражавање;

04.6. – сабирање и одузимање бројева до 100; 4.недеља –човек – део природе;  

14.06. – новац и мерење дужине;

21.06. – годишња провера остварености ОС;

 
Јун 18.06. – годишња провера остварености ОС; 1. недеља – годишња провера остварености ОС;  

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

РЕДНИ БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ БРОЈ

ЧАСА

САДРЖАЈ

СРПСКИ ЈЕЗИК

26. 117. Именице, придеви, бројеви
28. 123. Писана слова латинице
30. 134. Глаголи-прошло,садашње,будуће време
34. 151. Читамо и пишемо писаним словима латинице
39. 173. Годишњи тест

МАТЕМАТИКА

18.            80. Множење0,1,2,3,4,5 и 10
24. 109. Редослед рачунских операција
28. 134. Дељење
33. 150. Одређивање непознатог броја
35. 157. Редослед рачунских радњи. Разломци
36. 163. Геометрија
38. 169. Мере за време
39. 178. Годишња провера

СВЕТ ОКО НАС

24. 45. Да проверим знање (Како се сналазимо у простору. Кретање)
33. 59. Да проверим знање (Биљке и животиње)
37. 64. Да проверим знање (Нежива природа. Улога човека у очувању природе)
39. 71. Годишња провера
СРПСКИ     ЈЕЗИК
Редни бр. недеље Редни бр. часа

Облик

провере знања

Наставна тема/област

21. 95. Контролни задатак Глаголи

         ЈЕЗИК

24.

108.

Диктат

Употреба великог слова

29. 135. Контролни задатак Врсте речи
35. 164. Диктат Правописна правила
36. 170.

Контролни задатак

Научили смо из граматике
37. 175. Научили смо из књижевности КЊИЖЕВНОСТ
МАТЕМАТИКА
Редни бр. недеље Редни бр. часа

Облик

провере знања

Наставна тема/област

17. 78.

Контролни

задатак

Множење и дељење троцифреног

броја једноцифреним

          БРОЈЕВИ

19. 87. Праве и углови     ГЕОМЕТРИЈА
23. 102. Сабирање и одузимање до 1000

        БРОЈЕВИ

25. 113. Једначине и неједначине
28. 128.

Множење и дељење једноцифреним

бројем

30. 141.

Једначине и редослед рачунских

операција

34. 160. Правоугаоник, квадрат, троугао ГЕОМЕТРИЈА
37. 172. Мерење и мере МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
38. 178. Разломци БРОЈЕВИ
                                                                    ПРИРОДА И ДРУШТВО
Редни бр. недеље Редни бр. часа

Облик

провере знања

Наставна тема/област

23.

43.

Контролни задатак

Вода, ваздух, материјали

МАТЕРИЈАЛИ

29. 54. Кретање, светлост и звук КРЕТАЊЕ
38. 71. Животне заједнице

ПРИРОДА,ЧОВЕК,

ДРУШТВО

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

РЕДНИ БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ БРОЈ

ЧАСА

САДРЖАЈ

СРПСКИ ЈЕЗИК

22. 84. Глаголи
28. 117. Трећи писмени задатак
30. 127. Променљиве и непроменљиве врсте речи
34. 144. Правопис
36. 155. Четврти писмени задатак
37. 157. Наглашене и ненаглашене речи
40. 172. Научили смо из правописа
41. 176. Проверавамо своје знање из правописа

МАТЕМАТИКА

22. 80. Неједначине са сабирањем
27. 96. Површина квадра и коцке
31. 131. Множење и дењеље у скупу N
32. 138. Трећи писмени задатак
36. 157. Математички изрази, Редослед рачунских операција
39. 174. Четврти писмени задатак

ПРИРОДА И

ДРУШТВО

22. 35. Природна богатства и делатности људи у Србији
27. 46. Кретање и природне појаве
31. 54. Смеше, раствори и материјали
36. 64. Србија од средњег века до устанка
40. 72. Други светски рат и послератна Југославија