ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

1340910

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Јавне набавке

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Стручна већа

РУКОВОДИОЦИ У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА

Педагошки колегијум

     Школска 2020 - 2021.

Драгољуб Гачић,

Биљана Милев,

Марина Попађиноски,

Ивана Живковић,

Зорица Радивојевић,

Дивна Баштовановић,

Растко Гулан,

Снежана Ракић,

Виола Ћук,

Мирјана Стаменковић,

Љиљана Јовић,

Дивна Милошевић,

Марија Марковић 

Милоје Апостоловић.

Стручно веће за области предмета разредне наставе Биљана Милев
Стручно веће за области предмета првог разреда Весна Будимир
Стручно веће за области предмета другог разреда Љиљана Мисирлић
Стручно веће за области предмета трећег разреда Јасмина Пантић
Стручно веће за области предмета четвртог разреда Светлана Пантић

Оде-љење

Одљењски

старешина

Организа-

циона

јединица

Оде-љење

Одељењски          

старешина

Организа-циона јединица
I-1 Дубравка Плавшић МШ Винча I-2 Милица Матичић МШ Вин.
I-3 Весна Будимир  МШ Винча I-4 Гордана Томић  МШ Вин.
I-5 Слађана Ивановић  МШ Винча I-6 Весна Писаревић МШ Вин.
II-2 Љиљана Мисирлић МШ Винча II-1 Снежана Калађурђевић МШ Вин.
II-4 Лидија Сојкић МШ Винча II-3 Тања Јовановић МШ Вин.
II-6 Бојана Лековић  МШ Винча II-5 Ивана Брашњић МШ Вин.
III-1 Драгана Станковић МШ Винча III-2 Вера Танасијевић МШ Вин.
III-3 Тања Максимовић МШ Винча III-4 Сања Златановић МШ Вин.
III-5 Иван Топаловић МШ Винча III-6 Тања Павловић  МШ Вин.
IV-2 Биљана Милев МШ Винча IV-1 Љиљана Живановић МШ Вин.
IV-4 Маја Димић МШ Винча IV-3 Светлана Пантић МШ Вин.
IV-6 Драгана Радмановић МШ Винча IV-5 Данијела Миљковић  МШ Вин.
IV-12 Дражена Вјештица МШ Вин.
I-7 Весна Ивић ИО Лешт. I-9 Јована Петровић ИО Болеч
I-8 Весна Ђорђевић ИО Лешт. I-10 Анђела Топаловић ИО Болеч
I-12 Гордана Тошић ИО Лешт.
II-7 Марија Зјајић ИО Лешт. II-9 Валентина Шербић ИО Болеч
II-8 Ђорђе Јеремић ИО Лешт. II-10 Мелита Петковић ИО Болеч
III-7 Ана Теофиловић ИО Лешт. III-9 Виолета Сандуловић ИО Болеч
III-8 Драган Вукомановић ИО Лешт. III-10 Јасмина Пантић ИО Болеч
IV-7 Славица Ивановић  ИО Лешт. IV-9 Мира Илић  ИО Болеч
IV-8 Весна Арсић  ИО Лешт. IV-10 Јасмина Васковић  ИО Болеч
I-11 Миљана Симић   ИО Рит. II  -11 Весна Путниковић   ИО Рит.
III-11 Стефан Степановић ИО Рит. IV-11 Мица Баштовановић ИО Рит.

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 1-4. РАЗРЕДА 

Месец

             Садржај рада

Извршиоци
Септембар

-Снабдевеност ученика уџбеницима,приру-чницима и прибором

-Избор помоћне литературе и контролних вежби, избор дечје штампе.

-Израда плана контролних вежби

-Израда плана посета, излета и наставе у природи

-Договор о побољшању начина сарадње породи-це и школе

-Договор о учешћу у активностима из Акционог плана за борбу против насиља

-Упознавање Одељенског већа са ученицима ко-јима је потребна додатна помоћ

-Биљана Милев
Новембар

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода

-Реализација наставног плана и програма

-Мере за побољшање успеха

-Напредовање ученика којима је потребна дода-тна помоћ

-Обухваћеност ученика друштвеним и слободним активностима

-Биљана Милев
Јануар

-Анализа успеха и владања на крају првог полу-годишта.

-Анализа реализације образовно васпитног рада на крају првог полугодишта

-Мере за побољшање успеха

-Такмичења

-Биљана Милев.
Април

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају  III класификационог периода

-Анализа реализације образовно васпитног рада на крају III класификационог периода

-Мере и задаци којима се може утицати на побољшање успеха и дисциплине ученика

-Биљана Милев.
Јун

-Анализа успеха и дисциплине на крају школске године

-Анализа реализације образовно-васпитног рада на крају школске 2020/2021.год.

-Планирање рада Одељенког већа за наредну школску годину

-Избор руководиоца за наредну школску годину

-Предлог за похвале и награде

-Анализа рада већа у протеклој школској години

-Анализа напредовања ученика који раде по прилагођеном програму

-Биљана Милев.

5 – 8. РАЗРЕДА

Одељење

ОДЕЉЕЊСКИ

СТАРЕШИНА

Одељење

ОДЕЉЕЊСКИ

 СТАРЕШИНА

ВИНЧА

V-1

Наташа Златановић 

V-2

Ивана Јанковић

V-3

Наташа Ђаниш

V-4

Биљана Бранковић

V-5

Дивна Баштовановић

V- 6

Љубица Крстић

V-9

Слободан Животић

V-10

Ивана Живанчевић

VI-2

Вера Шалипур

VI-1

Татјана Арсић

VI-4

Зорица Јанковић

VI-3

Зорица Радивојевић

VI-6

Марина Попађиноски

VI-5

Тања Николић

VI-10

Станица Јанковић

VI-9

VII-1

Данијела Миликић

VII-2

Далиборка Турајлић

VII-3

Славица Младеновић

VII-4

Богдан Јукић

VII-5

Весна Слијепчевић

VII-6

Биљана Ковић-Ђурђевић

VII-9

Марија Животић

VII-10

Светлана Јакшић

VIII-2

Дражена Трајковић

VIII-1

Милица Симић

VIII-4

Слободанка Чокеша

VIII-3

Сузана Момић

VIII-6

Татјана Војиновић

VIII-5

Драгана Мегла

VIII-10

Наташа Миодраговић

VIII-9

Силвана Христов

ЛЕШТАНЕ

V-7

Зорица Брцан

V-8

Катарина Јовановић

VI-7

Александра Борисов

VI-8

Милена Светозаревић

VII-7

Дејан Јабучанин

VII-8

Ненад Бјелобаба

VIII-7

Љиљана  Николић

VIII-8

Јована Лајхнер

РИТОПЕК

V-11

Милица Кљештан (замена Марина Лукић Марјановић)

VI-11

Наташа Милошевић (замена Жарко Станковић)

VII-11

Сандра Бабић

VIII -11

Сузана Ристић