ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

2284277

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Писмене провере 2023/2024 - I-

РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА   ЗА   1. РАЗРЕД

1. ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2023/2024.ГОДИНЕ

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

РЕДНИ БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ БРОЈ

ЧАСА

 

САДРЖАЈ

СРПСКИ ЈЕЗИК

7. 28. Пишемо наученим штампаним словима
9. 41. Пишемо наученим штампаним словима
13. 55. Пишемо наученим штампаним словима
16. 71. Пишемо наученим писаним словима
18. 82. Пишемо наученим писаним словима
МАТЕМАТИКА 3. 11. Предмети у простору и односи међу њима
5. 20. Линија и област
7. 27. Класификација предмета према својствима
9. 37. Скупови и бројање
12. 51. Бројеви 1, 2, 3, 4 и 5
18. 79. Писање и читање бројева од 0 до 10, сабирање и одузимање
СВЕТ ОКО НАС 10. 18. Ја и други
17. 32. Природа око нас – сунце, ваздух, вода, земљиште

               

 

    РАСПОРЕД  ПИСМЕНИХ  ВЕЖБИ  ЗА  ДРУГИ  РАЗРЕД  

                                                    ШКОЛСКЕ  2023/2024.    

НАСТАВНИ  

 ПРЕДМЕТ

РЕДНИ БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ БРОЈ

ЧАСА

                 САДРЖАЈ  
СРПСКИ ЈЕЗИК

2.

9.

Иницијални тест

7. 30.

Употреба великог слова у писању личних имена и презимена, надимака уз лично име, имена животиња; писање тачке, упитника и узвичника

9. 39.

Контролни диктат

12. 50.

Реченице према значењу и облику – провера знања

16. 72.

Именице

19. 85.

Креативне слагалице – игром кроз знање

21.

97.

Читамо и пишемо штампаним словима латинице

26. 118.

Именице, придеви, бројеви

27. 124.

Пишемо писаним словима латинице

29. 135.

Глаголи. Прошло, садашње, будуће време

30. 138.

Диктат за примену правописних правила

31. 143.

Пишемо писаним словима латинице

33. 152.

Пишемо писаним словима латинице – диктат

36. 170.

Годишњи тест

НАСТАВНИ  

 ПРЕДМЕТ

РЕДНИ БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ БРОЈ

ЧАСА

                 САДРЖАЈ  
МАТЕМАТИКА 2. 7. Иницијални тест
5. 18. Сабирање и одузимање
7. 30.

Својства сабирања и  одузимања

9. 40. Одређивање непознатог броја
10. 45.

Римске цифре, Писање бројева римским цифрама

14. 61. Геометрија – линије
18.

80.

Множење бројевима 0,1,2, 3, 4,5 и 10. Замена места чинилаца
22.

98.

Множење
24. 109. Редослед рачунских радњи
29.

134.

Дељење
33.

150.

Одређивање непознатог броја
34.

157.

Редослед рачунских радњи. Разломци
35.

163.

Геометрија – цртање
37.

169.

Мере за време
38.

178.

Годишња провера знања

НАСТАВНИ  

 ПРЕДМЕТ

РЕДНИ БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ БРОЈ

ЧАСА

                   САДРЖАЈ  

СВЕТ ОКО НАС

8. 12.

Друг и ја

16. 28. Да проверимо знање (култуура живљења)
20. 36. Да проверимо знање ( разноврсност природе)
25. 45. Да проверимо знање ( кретање и оријентација у времену и простору)
37.

69.

Да проверимо знање  ( разноврсност природе)

РАСПОРЕД    ПИСМЕНИХ  ПРОВЕРА   ЗА   3. РАЗРЕД

1.ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ

 

НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

 

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

 

РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА

 

САДРЖАЈ

 

 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК

 

 

3. 7. Иницијални тест
6, 27. Именице
12.

55.

Придеви

16. 74. Правописна вежба

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

3. 8. Иницијални тест
7. 30. Бројеви до 1000. Сабирање и одузимање Римске цифре
     
     10.

44.
Сабирање и одузимање
  12. 53. Сабирање и одузимање
15. 71. Множење и дељење двоцифреног броја једноцифреним

17.

78.

Множење и дељење троцифреног

броја једноцифреним

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

3.

2.

Иницијални тест
10. 18. Наш крај
           14. 25. Прошлост. Временске одреднице

РАСПОРЕД    ПИСМЕНИХ  ПРОВЕРА   ЗА  4. РАЗРЕД

  1. ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2023/2024.ГОДИНЕ

 

НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

 

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

 

РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА

 

САДРЖАЈ

 

 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК

 

 

3. 10. Иницијални тест – научили смо у трећем разреду
8.

35.

Научили смо из правописа

         12.

50.

      

Реченични чланови: субјекат и предикат
15. 64. Објекат
16. 72. Прилошке одредбе за место, време и начин
17. 75. Први писмени задатак

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

3.


8.
Иницијални тест

     5.

17.
Скуп природних бројева N и скуп Nо
8. 36. Сабирање и одузимање бројева у скупу N и скупу Nо
10. 47. Први писмени задатак

15.

66.

Други писмени задатак (Множење у скупу N и скупу Nо)

  18. 80. Други писмени задатак

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

3.

3.

Иницијални тест
5. 7. Одреднице Републике Србије
            10.              18. Природне одлике Републике Србије
  14. 25. Друштвене одлике Србије, природни ресурси и њихова употреба