ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

2382996

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ученички парламент

 

ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Координатор:Јелена Стојадиновић

шк.2023/24.г.

ЧЛАНОВИ: Председник: Виктор Парезановић 7/7, Заменик - Милица Живковић 8/3, Записничар - Ања Стојановић 8/6, Школски одбор - Лука Ђуришић 8/4, Ања Томић 7/12, Тим за самовредновање - СараАнђелковић 8/2, Јована Тодоровић 8/3, Ања Стојановић 8/6, Тим за инклузију - Нађа Ристић 7/6, Андреа Стефановић 8/6, Тим за школско развојно планирање - Никола Николић 7/11, Анита Младеновић 7/11, Стручни актив за развој школског програма - Лена Миленовић 7/4, Стефан Богдановић 7/6

САДРЖАЈ   РАДА

ВРЕМЕ

САРАДНИЦИ И    ИЗВРШИОЦИ

-Конституисање УП

-Избор руководства УП (председника,потпредседника, записничара).

-Усвајање мишљења и предлога о годишњем програму рада школе за 2023/24.г.

-Усвајање мишљења и предлога о годишњем програму рада УП за 2023/24.г.

Септембар

-Ученици чланови УП, координатор ра-да УП

-Обележавање Дечије недеље учешћем на тематском скупу  представника свих УП Србије у Народној скупштини Републике Србије.

-Усвајање мишљења и предлога о Пословнику рада УП.

-Избор представника ученика за присуство седницама НВ, школског одбора.

-Избор ученика за рад у школским тимовима :тим за за-штиту деце од насиља и злостављања, тим за школско ра-звојно планирање, тим за самовредновање рада школе, тим за инклузију,тим за ПО,тим за обезбеђивање квалитета рада и развоја установе.

Октобар

-Ученици чланови УП,координатор ра-да УП,представници УП школа широм Србије 

-Извештај о посети представника нашег УП тематском скупу у Народној скупштини Републике Србије.

-Трибина о толеранцији и прихватању различитости ученика са специјалним образовним потребама а у вези са применом инклузивног образовања у редовној настави.

Новембар

-Председнк УП, коо-рдинатор рада УП, гости учесници три-бине,

-Усвајање мишљења и предлога о правилима понашања у школи и мерама безбедности ученика.

-Предлог акција и задужења чланова УП за реализацију планираних акција

Новембар

-Председнк УП,коо-рдинатор рада УП, гости учесници три-бине,

-Усвајање мишљења и предлога о реализацији развојног плана школе.

-Усвајање мишљења и предлога о извођењу допунских и додатних часова, секција, слободних активности, екску-рзија      .

-Предлог акција УП из области спорта, културе, комуника-ција...

Децембар

-Ученици чланови УП, координатор УП

-Анализа остварених акција, извештај о раду УП  током првог полугодишта.

-Иницијативе чланова УП и начини реализације.

ЈануарФебруар

-Ученици чланови УП, чланови тимова, председник УП

-Трибина о чувању и начинима уређивања школског простора.

-Трибина УП ( тема по избору чланова УП)

Март

-Ученици чланови УП, гости трибине, координатор рада УП

-Трибина о сарадњи ученика ,наставника, стручних сара-дника и директора и атмосфери у школи.

-Трибина о учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестција у школи.

Април

-Ученици чланови УП, гости седнице, координатор рада УП

-Анализа остварених активности.

-Ја ,пре и после учествовања у раду УП

-Извештајо извршеном самовредновању

Мај

-Ученици чланови УП


-Директор

-Препоруке, савети и предлози будућим члановима УП

Јун

-Ученици чланови УП

 

 

ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

шк.2022/23.г.

САДРЖАЈ   РАДА

ВРЕМЕ

САРАДНИЦИ И    ИЗВРШИОЦИ

-Конституисање УП

-Избор руководства УП (председника,потпредседника, записничара).

-Усвајање мишљења и предлога о годишњем програму рада школе за 2022/23.г.

-Усвајање мишљења и предлога о годишњем програму рада УП за 2022/23.г.

Септембар

-Ученици чланови УП, координатор ра-да УП

-Обележавање Дечије недеље учешћем на тематском скупу  пре дставника свих УП Србије у Народној скупштини Р. Србије.

-Усвајање мишљења и предлога о Пословнику рада УП.

-Избор представника ученика за присуство седницама Н.већа, школског одбора.

-Избор ученика за рад у школским тимовима :тим за за-штиту деце од насиља и злостављања, тим за школско ра-звојно планирање, тим за самовредновање рада школе, тим за инклузију,тим за ПО,тим за обезбеђивање квалитета рада и развоја установе.

Октобар

-Ученици чланови УП.координатор ра-да УП,представници УП школа широм Србије 

-Извештај о посети представника нашег УП тематском скупу у Народној скупштини Р. Србије.

-Трибина о толеранцији и прихватању различитости ученика са специјалним образовним потребама а у вези са применом инклузивног образовања у редовној настави.

Новембар

-Председнк УП, коо-рдинатор рада УП, гости учесници три-бине,

-Усвајање мишљења и предлога о правилима понашања у школи и мерама безбедности ученика.

-Предлог акција и задужења чланова УП за реализацију планираних акција

Новембар

-Председнк УП, коо-рдинатор рада УП, гости учесници три-бине,

-Усвајање мишљења и предлога о реализацији развојног плана школе.

-Усвајање мишљења и предлога о извођењу допунских и додатних часова, секција, слободних активности, екску-рзија      .

-Предлог акција УП из области спорта, културе, комуника-ција...

Децембар

-Ученици чланови УП, координатор УП

-Анализа остварених акција, извештај о раду УП  током првог полугодишта.

-Иницијативе чланова УП и начини реализације.

Јануар Фебруар

-Ученици чланови УП, чланови тимова, председник УП

-Трибина о чувању и начинима уређивања школског простора.

-Трибина УП ( тема по избору чланова УП)

Март

-Ученици чланови УП, гости трибине, координатор рада УП

-Трибина о сарадњи ученика ,наставника, стручних сара-дника и директора и атмосфери у школи.

-Трибина о учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестција у школи.

Април

-Ученици чланови УП, гости седнице, координатор рада УП

-Анализа остварених активности.

-Ја ,пре и после учествовања у раду УП

-Извештајо извршеном самовредновању

Мај

-Ученици чланови УП


-Директор

-Препоруке, савети и предлози будућим члановима УП

Јун

-Ученици чланови УП

 
 
 
 
Ученички парламент 2020/21.
 
У припреми  
 
 
КОНТАКТ:e-mail :Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

     

Ученички парламент 2019/20. 

Координатор рада Ученичког парламента је логопед школе Дивна Милошевић

За УП се каже да је то ФОРУМ ЗА ТРЕНИРАЊЕ ДЕМОКРАТИЈЕ, јер нама ученицима омогућава демократски начин удруживања како би заступали интересе свих ученика у школи и узели активну улогу у процесу доношења одлука које се нас непосредно тичу. Зато УП представља и први корак ка демократији јер се кроз учешће у његовом раду, ми млади, учимо уважавању различитости, култури дијалога и осталим вредностима демократије.   

Ученички Парламент је репрезентативно тело унутар школе које оснивају, бирају и чине сами ученици и његово оснивање је слободно и законом загарантовано.

    

Ми ученици, најбоље разумемо своје потребе, најбоље препознајемо наше проблеме. Кроз УП, омогућавамо школи да нам што боље изађе у сусрет.На тај начин подстичемо однос разумевања и уважавања ученика са једне стране и наставника и управе са друге стране. Али,ми желимо и да утичемо на развој укупног друштвеног живота локалне заједнице кроз сарадњу са институцијама и организацијама које воде бригу о  нама младима. Зато је неопходно да сви субјекти у школи и локалној заједници, прихвате УП као поузданог партнера у различитим активностима.

Ми нисмо институција за ''једнократну употребу'', већ настављамо са радом из године у годину,са сваком новом генерацијом у другом саставу али са истим циљем – ДА НАМ СВИМА БУДЕ БОЉЕ!

Руководство Ученичког парламента: председник Ана Марија Гајић 8/8, потпредседник Лазар Антић 7/3, записничарка Милица Борковић 8/5. 

7/1 - Теодора Трајковић и Невена Лалић

7/2 - Павле Петровић и Анђела Стоилковић

7/3 - Лазар Антић и Вук Митровић

7/4 - Теодора Арсенијевић и Теодора Митровић

7/5 - Ирена Мијатовић и Милица Комјеновић

7/6 - Вукашин Ивановић и Анастасија Стефановић

7/7 - Тамара Панић и Лепосава Павковић

7/8 - Кристина Веселиновић и Мина Радовановић

7/9 - Анђелија Ђорђић и Мина Иванчевић

7/10 - Теодора Теодоровић и Теодора Спасојевић

7/11 - Елена Матејић и Исидора Петровић

8/1 - Матеја Станојевски и Мартина Миленковић

8/2 - Марија Седларевић и Николета Пешић

8/3 -Теа Ракетић и Катарина Тодоровић

8/4 - Андријана Бјелопавлић и Владимир Предолац

8/5 - Милица Борковић и Марко Миленковић

8/6 - Сана Нинић и Михајло Савић

8/7 - Анђела Здравковић и Тијана Спасић

8/8 - Ана Марија Гајић и Лазар Гачевић

8/9 - Ања Милошевић и Анђела Баста

8/10 - Лазар Крчмар и Александар Матејић

8/11 - Кристина Рикић и Александра Аничић

 

Тим за заштиту деце од насиља и злостављања: Ирена Мијатовић 7/5, Мина Иванчевић 7/4.

Тим за школско развојно планирање: Анђела Здравковић 8/7, Теа Ракитић 8/3.

Тим за самовредновање рада школе: Милица Борковић 8/5, Невена Лалић 7/1.

Тим за инклузију: Матеја Станојевски 8/1, Лазар Гачевић 8/8.

Тим за ПО: Тамара Панић 7/7, Лепосава Павковић 7/7.

Тим за обезбеђивање квалитета рада и развоја установе: Лазар Крчмар 8/10, Владимир Предолац 8/4.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018/19.

Руководство Ученичког парламента: председник Ана Марија Гајић 7/8, потпредседник Валентина Петковић 8/3, записничар Ања Радовојевић 7/1

Чланови Ученичког парламента:

7/1 Ања Радивојевић, Милица Николић

7/2 Марија Седларевић, Невена Манојловић

7/3 Никола Добре, Дејан Турајлић

7/4 Андријана Бјелопавлић, Владимир Предолац

7/5 Тијана Марјановић, Дамјан Срдановић

7/6 Сана Нинић, Елена Поповић

7/7 Анђела Здравковић, Јован Вучковић

7/8 Ана Марија Гајић, Ленка Стојковић

7/9 Катарина Ракић, Катарина Матић

7/10 Робин Николић, Нилолина Николић

7/11 Вања Стевановић, Александар Николић

8/1 Андреа Јевтић, Милица Којић

8/2 Јована Цветковић, Николина Мемаровић

8/3 Валентина Петковић, Александра Ђуришић

8/4 Андриа Петровић, Алекса Коцић

8/5 Јован Ристић, Марија Котлаја

8/6 Јована Петковић, Алекса Банковић

8/7 Лазар Митић, Марија Гајић

8/8 Богдан Репановић, Дуња Радовановић

8/9 Анђела Вуди, Мина Радинаревић

8/10 Анђела Косовац, Анђела Ђошевски

8/11 Леонора Живановић, Илија Милосављевић

Ученици који су у парламенту присутни су и учествују у раду: Тима за заштиту деце од насиља и злостављања, за Школско развојно планирање, Самовредновање рада школе, Тим за ПО,Председник и потпредседник УП присуствују седницама Наставничког већа и Школског одбора. Такође учествују у раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе.