ОШ "Никола Тесла" Винча

ОШ "Никола Тесла" Винча ♥ Поштовани родитељи, Секретаријат школе биће отворен за рад са странкама понедељком од 8 - 10 часова.

слика за упитник

За осмаке

za osmake

rasporednastave 1

rts nastava

gClassroom1

План контролних вежби и писмених задатака у другом полугодишту школске 2018/19.

План контролних вежби и писмених задатака у другом полугодишту школске 2018/19.

 

 

ПЛАН    КОНТРОЛНИХ  ВЕЖБИ   ЗА   1. РАЗРЕД

2.     ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

 

 

 

НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА

САДРЖАЈ

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК

23.

105.

 Писање (преписивање, диктат, самостално писање) 

 

31.

142.

Приче из Читанке

 

35.

161.

Песме из Читанке

 

36.

166.

Драмски текстови из Читанке

 

 

 

МАТЕМАТИКА

24.

107.

Сабирање и одузимање до 10. Одређивање непознатог сабирка, умањиоца и умањеника

 

26.

115.

 Бројеви од 11 до 20. Десетице и јединице. Упоређивање бројева до 20

 

30.

136.

Сабирање и одузимање до 20

 

32.

145.

Линије

 

34.

155.

Упоређивање, сабирање и одузимање десетица

 

35.

162.

Бројеви до 100. Упоређивање бројева до 100

 

37.

170.

 Сабирање и одузимање бројева до 100

 

38.

179.

Годишња провера знања

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

26.

49.

Жива природа

 

31.

59.

Нежива природа

 

34.

64.

Значај неживе природе за живу природу. Заштита природе 

 

38.

71.

Човек ради и ствара провера

 

 
 

 

                                                                              

 

 

НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА

САДРЖАЈ

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК

23.

105.

 Писање (преписивање, диктат, самостално писање) 

 

31.

142.

  Приче из Читанке

 

35.

161.

Песме из Читанке

 

36.

166.

Драмски текстови из Читанке

 

 

 

МАТЕМАТИКА

24.

107.

Сабирање и одузимање до 10. Одређивање непознатог сабирка, умањиоца и умањеника

 

26.

115.

 Бројеви од 11 до 20. Десетице и јединице. Упоређивање бројева до 20

 

30.

136.

Сабирање и одузимање до 20

 

32.

145.

Линије

 

34.

155.

Упоређивање, сабирање и одузимање десетица

 

35.

162.

 Бројеви до 100. Упоређивање бројева до 100

 

37.

170.

 Сабирање и одузимање бројева до 100

 

38.

179.

Годишња провера знања

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

26.

49.

Жива природа

 

31.

59.

Нежива природа

 

34.

64.

Значај неживе природе за живу природу. Заштита природе 

 

38.

71.

Човек ради и ствара провера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ ЗА 2.РАЗРЕД

2.ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТ

РЕДНИ БРОЈ РАДНЕ НЕДЕЉЕ РЕДНИ БРОЈ ЧАСА САДРЖАЈ

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

23. 105. Пишемо писаним словима латинице
24. 108. Именице и глаголи – контролна вежба
25. 113. Диктат за примену правописних правила
28. 131. Субјекат и предикат
29. 136. Пишемо писаним словима латинице
38. 178. Иницијални тест

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

25. 112. Множење
27. 125. Множење. Задаци са две рачунске радње – т.задаци
32. 153. Дељење
35. 169. Једначине с множењем и дељењем
36. 174. Дељење
37. 179 Мере за време Годишња провера знања

 

 

СВЕТ ОКО НАС

24. 44. Сналажење у времену
29. 56. Жива природа
34. 66. Нежива природа
36. 71. Завршни тест

 

РАСПОРЕД    ПИСМЕНИХ  ВЕЖБИ   ЗА   3. РАЗРЕД

2.   ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2018./2019. ГОДИНЕ

 

 

НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА

 

САДРЖАЈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК

26. 114. Седма  провера знања - Глаголи
28. 122. Осма  провера знања – Управни говор; врсте речи
33. 150.

*Други писмени задатак

34. 158. Девета провера знања- Врсте и служба речи у речаници
36. 167. Десета провера знања – Правописни диктат
37. 173. Годишња провера знања
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

25. 111. Множење и дељење двоцифрених и троцифрених бријева
27. 119.

Једначине са множењем и дељењем

30. 135. Углови, обим правоугаоника и квадрата,цртање правоугаоника и квадрата
33. 149. Писмено сабирање и одузимање
35. 161. Троугао;  писмено множење
36. 169. Писмено дељење
38. 177. Годишња провера знања
   
   

 

ПРИРОДА

 

 И

 

ДРУШТВО

25. 45. Проверавамо научено о неживој природи
31. 58. Проверавамо научено о материјалима и кретању
37. 71. Проверавамо научено о животним заједницама
   

 

 

Распоред израде писмених задатака у другом полугодишту 2018/19. године:

                                                 V-VIII разред

Предмет Радна недеља
Српски језик 28.                35. VIII
36. V-VII
Математика 30.                34. VIII
37. V-VII
Енглески језик 31. /
Француски језик 32. /

Распоред израде писмених вежби и контролних задатака у другом полугодишту 2018/19. године:

                                                           V-VIII разред

 

Предмет Разред Радна недеља
Српски језик V- VII 27. 35. /
Математика V- VIII 26. 34. V- VII 38. V- VII
Енглески језик V- VIII 26. 34. /
Француски језик V- VIII 27. / /
Географија V 28. 32. /
VI 28. 33. /
VII 28. 33. /
VIII 28. 33. /


Предмет Разред Радна недеља
Историја V 29. 33. /
VI 29. 33. /
VII 29. 33. /
VIII 29. 33. /
Биологија V 29. 35. /
VI 29. 35. /
VII 29. 35. /
VIII 29. 32. /
Физика VI 25. 32. 37.
VII 25. 32. /
VIII 25. 31. /
Хемија VII 30. 36. /
VIII 30. 36. /

                                                                                                                                                                                           Директор школе

                                                                                              Драгољуб Гачић

 

Бројач посета

1175682

Главни мени

Јавне набавке

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30