ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

2284363

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Прва недеља октобра – Обележавање дечије недеље низом акција спортских и културних, сарадња са локалном средином. Смотре дечијег стваралаштва, модна ревија од рециклажних материјала, хуманитарне акције...

26.9.2023.СВЕТСКИ ДАН ЈЕЗИКА(наставници Српског, Енглеског  и Француског језика) Изложба у холу школе

4. 10. 2023.    МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА (наставници биологије и учитељи)                           

                       Изложба посвећена угроженим и ишчезлим врстама Србије.

                       Изложба кућних љубимаца

24. 10. 2023.  ДАН УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА  ( наставници ГВ )

20. 10. 2023.  ДАН ПРОНАЛАЗАЧА

                       Изложба у холу школе поводом  дана школе - Никола Тесла

                       Демонстрација једноставнијих огледа (наставници физике )

31. 10. 2023.  СВЕТСКИ ДАН ШТЕДЊЕ

                       Гостовање банке по избору ученика и наставника

10. 12. 2023.  ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА (разредне старешине, представници Ромске заједнице)                    

11. 12. 2023.  ДАН  UNICEF-А ( учитељи, наставници )

                       Прављење новогодишњих честитки и продајна изложба, друге хуманитарне акције

31. 12. 2023.  ДАН ДЕЧЈЕ РАДОСТИ

12. 1. 2024.  МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ Трибина о некој теми за младе (здравље,исхрана, болести зависности)

14. 2. 2024.  СВЕТИ ТРИФУН И ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ Изложбе, поруке, вече поезије...(Вероучитељи, учитељи, наставници ликовне културе и остали)

21.2. 2024.  МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА Бирамо најлепшу свеску, лепо писање, најлепши стихови..Традиција,  Српски језик,  (учитељи, историчари)...

1.3. 2024.  ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА Трибина,панои,оз..биолози,ППС,гости 

8.3. 2024.  МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА Радионице израде поклона за маме, баке , аранжирање,радионица и трибина, родна равноправност“... (Учитељи, наставници,гости...)

Март 2024.  НЕДЕЉА НАУКЕ У НАШОЈ ШКОЛИ  ( тимски рад )

14.3. 2024.  МЕЂУНАРОДНИ ДАН РЕКА - ликовна колонија на Дунаву. Идемо на реку да је фотографишемо,  

                       Акција Очистимо обалу...

22.3. 2024.  МЕЂУНАРОДНИ ДАН ВОДА Излет на реку, изложба радова, фотографија с река, литерарни конкурс

                        Биолози, географи, чувари природе и свет око нас

2.4. 2024.  МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕЧЈЕ КЊИГЕ Сајам књига у холу школе,

                       Хуманитарна акција-књига за друга, српски језик, библиотекар

7.4. 2024.  СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА Фестивал здравља, Трибина-здрава исхрана ( нутрициониста ), акција кувари с пет   

                       Звездица (здрава ужина..)...(биолози, родитељи, гости)

  8.4. 2024.  СВЕТСКИ ДАН РОМА  Помозимо нашим друговима, Представљање ромске културе...

22.4. 2024.  СВЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ  - Наставници географије и остали

23-29.4.2024. НЕДЕЉА БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ Бициклизам, трибине...наставници ТО и гости, такмичење у вожњи 

                          бицикла, ролера...

3. 5. 2024.  МЕЂУНАРОДНИ ДАН СЛОБОДЕ ШТАМПЕ

8.5. 2024.  СВЕТСКИ ДАН ЦРВЕНОГ КРСТА Такмичење, хуманитарна акција, гости...

9.5. 2024.  ДАН ЕВРОПЕ – Одељенске заједнице као једна држава Европе

15.5. 2024.  МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПОРОДИЦЕ Радионице, изложба фотографија,такмичење међу породицама, квиз, оз

10.5. 2024.  ДАН ТЕЛЕСНЕ АКТИВНОСТИ Посета спортисте, Дан изазова...

21.5. 2024.  СВЕТСКИ ДАН КУЛТУРНИХ РАЗЛИКА Изложба радова,презентација разреда, сваки разред представља једну 

                      културу – цртежи одеће, посластице,музика...

24.5. 2024.  ДАН ПАРКОВА Мини пројекти, макете, излети, уређење школског парка....

25. 5. 2024.  ДАН СПОРТА  Спортски сусрети између ученика и наставника

5. 6. 2024.  СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Очистимо школу, акција у локалној средини...ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЛОГОПЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2023/24.год.

Логопед :Јелена Стојадиновић

ОБЛАСТ РАДА

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦ.

АКТИВНОСТ

САРАДНИЦИ

Планирање и програмира-ње васп. образ. рада

септембар

Припремање год.програма рада и месе-чног планарада.Припрема ГПР Учени-чког парламента.

Припремање плана стручног усавршава-ња и проф.развоја

Директор,стру-чни сарадници

Рад са учни-цима, рад са родитељима

септембар, октобар као и током целе године

Дијагностика и рехабилитација пореме-ћаја вербалне и невербалне комуникаци-је, рад на побољшању комуникацијских вештина ученика.

Упознавање родитеља о раду логопеда, пружање подршке и оснаживање и инфо-рмисање родитеља.

Родитељи, старатељи

Рад са учи-тељима и наставни-цима

новембар, децембар

Пружање стручне помоћи и подршке учитељима у раду са ученицима који имају тешкоће на неком од нивоа верба-лне или невербалне комуникације као и у индивидуализацији васп. образ. рада. Пружање подршке наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације.

Учитељи, наставници, стручни сарадници

Праћење и вредновање ВО рада

децембар, јануар, мај

Учествовање у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације и ИОП за ученике са тешкоћама гов.-језич. развоју

Учитељи, наставници

Рад са дире -ктором,стру-чним сара- дницима

током године      

Координација активности у пружању по-дршке ученицима. Рад на истраживању и решавању специфичних проблема школе.

Директор, стручни сарадници

Рад у стру-чним органима и тимовима

током године

Учешће у раду тима за ИОП, тима за професионалну оријентацију ученика као и рада Ученичког парламента

Директор,стручни сарадници, учитељи,наста-вници, ученици 7. и 8. разреда

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима

током године

Размена информација и сарадња са ДЗ. у Винчи, Заводом за психофизиолошке порем.и говорну патологију у Београду

Педијатријска и стоматолошка служба, колеге дефектолози, психолози
Вођење евиденци-је и стручно уса-вршав.

током године

Вођење дневника рада, логопедског листа са анамнестичким подацима сва-ког ученика, заштита личних података. Вођење евиденције и записника са УП. Похађање акредитованих семинара

Родитељи, ста-ратељи, шира породица уче-ници 7. и 8. ра-зреда, стручни предавачи, ко-леге из ове и других школа и установа од значаја за рад школе.

 

ЧИТАМ, ПА ШТА  је читалачки пројекат Библиотеке града Београда и наши наставници и библиотекари се одазивају на занимљиве читалачке теме. Ове године су били укључени ученици 2/2, 2/6 који су се трудили, радили и пласирали до Градског такмичења и добили дипломе за рад. Ученица 6/8 Милица Стевовић - ментор Маја Исаеска, наставница српског језика, ове године је добила ПРВО МЕСТО. Честитамо ученици и наставници и захваљујемо ученицима који су се трудили и изражавли своје читалачке потенцијале. 

ЈасминкаЈасминка 1Јасминка2

ВЕРУЈЕМО СНАЖНО, ЧИТАЊЕ ЈЕ ВАЖНО!

 

 

NARNS3

NARNS

 

ВЕРУЈЕМО СНАЖНО - ЧИТАЊЕ ЈЕ ВАЖНО

У четвртак, 1. 6. 2023. године у библиотеци школе "Никола Тесла" у Винчи реализована је радионица "Верујемо снажно - читање је важно". Радионицу је водила психолошкиња школе, а учествовале су библиотекарка, 2 наставнице, 3 учитељице и 7 мама. Радионица је трајала 90 минуита.

Заједничко свима на радионици било је то да верују у конструктивно партнерство наставника и родитеља, али и да сматрају да је читање веома важно. Такође се испоставило да су све присутне маме и наставнице веома спремне и да се ангажују да промовишу читање међу децом и подстакну их да препознају лепоте и добити од читања.

Полазнице радионице су радећи у три групе формулисале листе књига које школска библиотека нема, а треба да набави. Ту су се у највећој мери нашле књиге за које из личног искуства (са својом децом, односно својим ђацима) знају да их деца радо читају и уживају у њима, али и књиге за које оне као родитељи или наставнице верују да је важно да их деца прочитају. На листи је, наравно, и неколико књига које су препоручене јер су обележиле детињство оних које их препоручују.

Како је Национална асоцијација родитеља и наставника Србије обезбедила средства да школска библиотека заиста и купи књиге које су на списку, полазнице радионице су се у великој мери бавиле и тиме како то промовисати међу децом и заиста обезбедити да те књиге наши ђаци и читају. Осмислиле су неколико промотивних активности.

- У библиотеци ће бити постављена изложба нових књига;

- Представници одељења ће посетити изложбу са задатком да припреме извештај за своје другаре о њој - да нешто сниме, фотографишу, питају, запишу... Њихова улога биће да на основу припремљених извештаја промовишу нове књиге у библиотеци, да то искористе као повод да заинтересују остале за читање, за сарадњу са библиотеком, за оснивање ученичког читалачког клуба...

- Једна од присутних мама која је графичка дизајнерка направиће у сарадњи са децом промотивни плакат са свим новим насловима "Знаш шта има ново у библиотеци?"

- Плакат ће бити постављен на улазима у матичну и све три подручне школе;

- Наставници ће промотивни плакат објавити на одељењским вајбер – групама тако да та врста промоције стигне до сваког детета у школи.

У нашој школи се захваљујући сјајној библиотекарки већ дуго негује пракса уживања у читању наглас, држања часова у библиотеци међу књигама, истраживачког рада на садржају бајки...

Верујемо да ће набавка нових књига које су заједно за децу одабрали њихови родитељи и наставници бити још један значајан корак у правцу неговања културе читања. Сложиле смо се да је то начин да деци држимо многа врата отвореним, да је то улагање у њихову памет и будућност и да то морамо сви да радимо, а на првом месту школа.

Ова активност инспирисала је све присутне и да размишљају о другим могућим видовима конструктивне сарадње између запослених у школи и родитеља. Радионица се завршила договором да за две недеље поново седнемо сви заједно, да доведемо и неке друге родитеље, односно наставнике, за које верујемо да би их овакве активности могле интересовати и да заједно поразговарамо о томе како да организујемо клуб родитеља и наставника наше школе. Свима нам је за то први мотив добробит деце, али нам је већ после једног оваквог искуства јасно да и нама одраслима прија да сарађујемо и договарамо се у лепој атмосфери међусобног уважавања и да смо изгледа заборавили колико и ми, родитељи и наставници, уживамо кад важне ствари радимо заједно и дружимо се.

 

NARNS4

ВЕЛИКА ЗАХВАЛНОСТ НАШЕМ ПРИЈАТЕЉУ ШКОЛЕ ЗОРАНУ АНЂЕЛКОВИЋУ, КОЈИ ЈЕ КУПИО ПРЕКРАСНЕ КЊИГЕ ЗА НАШУ БИБЛИОТЕКУ.

СВАКА ЧАСТ НА РАЗУМЕВАЊУ ПОТРЕБА ШКОЛЕ И УВИЂАЊУ ЗНАЧАЈА ЧИТАЊА КЊИГА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ВАСПИТАЊЕ НАШЕ ДЕЦЕ. ОВАКО БРИЖНО И СА УКУСОМ ОДАБРАНЕ КЊИГЕ ПРУЖАЈУ ДЕЦИ СИГУРНО УТОЧИШТЕ, БЕЗБЕДНО ОКРУЖЕЊЕ, НЕНАСИЛНУ КОМУНИКАЦИЈУ И РАДОСТ ОТКРИВАЊА НОВИХ СВЕТОВА.

An]elkovic

Рециклажни талас
У претходних неколико недеља старији разреди плаве смене сакупљали су флашице и лименке. У томе су им редовно и посвећено помагале теткице. Зашто смо их сретали по школи са великим кесама за смеће постало је јасно у петак, 26.5.2023. године када смо у централном холу видели необичан тродимензионални пано „Талас“. Нико није прошао кроз хол да није застао да добро погледа ово уметничко дело, а тек погледом изблиза схватили су сви где су завршиле све оне сакупљане флашице и лименке. Оно што је кад се нађе ван канте за смеће најружније у нашем окружењу, постало је интервенцијом наших уметника део најатрактивније инсталације.
Ову сјајну еколошко-уметничку акцију осмислила је и координисала наставница ликовне културе Дражена Трајковић. Сликали су Алекса Пантић 8/6, Ана Ђурковић 8/6, Јулија Колаковић 6/6, Нађа Костић 6/6 и Мијат Станковић 6/6. Прикупљени рециклажни материјал лепили су дечаци из 8/4 Андрија Пурић, Михајло Миликић и Огњен Стаменковић. Као што смо већ навели, материјал су прикупљали старији разреди плаве смене и њихове теткице.