ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

2284030

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Писмене провере II полугодиште 2023/2024 - I - IV

РАСПОРЕД    ПИСМЕНИХ  ПРОВЕРА   ЗА   1. РАЗРЕД

2. ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

 

НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА


САДРЖАЈ


СРПСКИ  ЈЕЗИК

21.

96.

Пишемо наученим писаним словима

28.

131.

Правопис 

33.

151.

Речи и реченице

35.

170.

Књижевност 

МАТЕМАТИКА

23.

101.

Својства сабирања и одузимања, одређивање непознатог броја

25.

114.

Бројеви прве и друге десетице, парни и непарни бројеви

28.

132.

Сабирање и одузимање у скупу бројева до 20

31.

143.

Писање, читање и упоређивање бројева прве стотине

36.

168.

Сабирање и одузимање бројева до 100

     

СВЕТ ОКО НАС

25.

45.

Биљке и животиње

31.

56.

Човек, непогоде, заштита природе

33.

62.

Човек ствара, материјали

36.

70.

Сналажење у простору и времену

 

 

                    РАСПОРЕД  ПИСМЕНИХ  ВЕЖБИ  ЗА  ДРУГИ  РАЗРЕД , 

                          ДРУГО    ПОЛУГОДИШТЕ,  ШКОЛСКЕ  2023/2024.     

 

НАСТАВНИ   

 ПРЕДМЕТ

РЕДНИ БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ БРОЈ

ЧАСА

                САДРЖАЈ   

СРПСКИ ЈЕЗИК

20.

90.

Полугодишњи тест

22.

99.

Читамо и пишемо штампаним словима латинице

26.

118.

Именице, придеви, бројеви

27.

124.

Пишемо писаним словима латинице

29.

135.

Глаголи. Прошло, садашње, будуће време

31.

143.

Пишемо писаним словима латинице

33.

152.

Пишемо писаним словима латинице – диктат

36.

169.

Годишњи тест

НАСТАВНИ   

 ПРЕДМЕТ

РЕДНИ БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ БРОЈ

ЧАСА

                САДРЖАЈ   


МАТЕМАТИКА

22.

98.

Множење

24.

109.

Редослед рачунских радњи

29.

134.

Дељење

32.

150.

Одређивање непознатог броја

34.

157.

Редослед рачунских радњи. Разломци

35.

163.

Геометрија – цртање

36.

170.

Годишња провера знања

 

НАСТАВНИ   

 ПРЕДМЕТ

РЕДНИ БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ БРОЈ

ЧАСА

                  САДРЖАЈ   

СВЕТ ОКО                  НАС 

20.

36.

Да проверимо знање ( разноврсност природе)

25.

45.

Да проверимо знање ( кретање и оријентација у времену и простору)

35.

65.

Да проверимо знање  ( разноврсност природе)

 

РАСПОРЕД    ПИСМЕНИХ  ПРОВЕРА   ЗА  3. РАЗРЕД

2. ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2023/2024.ГОДИНЕ

 
 

НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ


РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ


РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА


САДРЖАЈ

СРПСКИ  ЈЕЗИК

26.

120.

Научили смо из правописа

0

0

Употреба великог слова

КОНТРОЛНА ВЕЖБА СЕ БРИШЕ

32. 

148.

Управни и неуправни говор

33.

155.

Научили смо из књижевности

35.

165.

Научили смо у 3. разреду – годишњи тест знања

МАТЕМАТИКА

22.

98.

Једначине и неједначине

27.

124.

Писмено сабирање и одузимање

28.

130.

Писмено множење

    31.

143.

Писмено дељење

32.

147.

Изрази са три операције

34.

159.

Геометријске фигуре. Цртање геометријских фигура

36.

168.

Обим правоугаоника и квадрата; Обим троугла; Пресликавање геометријских фигура на квадратној мрежи

0

0

Разломци; Децимални запис броја


БРИШЕ СЕ КОНТРОЛНА ВЕЖБА


СВЕТ ОКО НАС

    24.

44.

Оријентација у времену. Историјски извори. Становници краја. Начин живота данас и у прошлости

29.

53.

Делатност људи и саобраћај

 

34.

63.

Животне заједнице

 

36.

68.

Штитимо природу и себе

 

РАСПОРЕД    ПИСМЕНИХ  ПРОВЕРА   ЗА   4. РАЗРЕД

  1. ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2023/2024.ГОДИНЕ

НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА


САДРЖАЈ

СРПСКИ  ЈЕЗИК

20.

88.

Научили смо у првом полугодишту

26.

117.

Други писмени задатак

28.

125.

Реченични чланови: атрибут

31.

140.

Врста и служба речи у реченици

33.

150.

Употреба великог слова

36.

166.

Годишњи тест знања

 

МАТЕМАТИКА

19.

84.

Множење и дељење вишецифрених бројева

23.

105.

Јединице мере површине; Површина правоугаоника и квадрата

25.

114.

Површина квадра и коцке

28.

127.

Трећи писмени задатак

32.

147.

Неједначине

36.

167.

Четврти писмени задатак

ПРИРОДА И ДРУШТВО

19.

35.

Човек

24.

44.

Живот Срба под

турском влашћу, борба

и ослобођење

30.

54.

Прошлост Србије

35.

65.

Материјали и њихова својстава